Charakterystyka starożytnych mitów

1. Mit to wypowiedż narracyjna, czyli opowiadanie w trzeciej osobie

2. Mity wyrażały wierzenia konkretne społeczności, miały charakter poniekąd religijny 

3. Mity zwykle mają wiele różnych wersji, uzależnionych od kraju czy okolicy, w której były rozpowszechniane i ulegały różnym modyfikacjom i ewolucjom.

4. Mity przez bardzo długi czas były przekazywane w formie ustnej, w tamtych czasach bardzo mało znana była pisemna forma zapisywania informacji lub utworów literackich.

5. Mity należały do sfery sacrum, czyli były elementem wiary religijnej narodów, w których były rozpowszechnione. Starożytni Grecy lub Rzymianie traktowali mity podobnie, jak dzisiejsi chrześcijanie traktują Biblię.

6. Mity przedstawiały typowe sytuacje i zachowania ludzkie, co jest nazywane uniwersalizmem mitów. (C) Copyright 2010-2014. Starożytność - informacje o starożytności.