Autorzy greckich tragedii

Ogniskiem starogreckiej kultury stało się w V w.p.n.e. miasto - Ateny. W tym mieście odnotowuje się największy i najbardziej znaczący rozkwit dramatu, któremu przysłużyli się zwłaszcza trzej wielcy tragicy. 

Sofokles (V w.p.n.e.) - jego zasługą było zastosowanie w tragedii trzeciego aktora i wprowadzenie go na scenę, dzięki czemu została wzmocniona dramatyczność akcji tragedii. Najsłynniejsze tragedie Sofoklesa to „Antygona” oraz „Mit o Edypie”.

Ajschylos (VI-V w.p.n.e.). U tego autora tragedia ma charakter zdecydowanie liryczny, w przeciwieństwie do dramatycznego wydźwięku u innych autorów. W jego dziełach przeważały partie chóru z Koryfeuszem. Akcję wiodło dwóch solistów w dwuśpiewach. Najbardziej znane tragedie tego autora to: „O Prometeuszu”, „Oresteja”, „O wojnie z Persami”.

Eurypides (V w.p.n.e.) - ograniczył udział chóru, przy czym jednocześnie pogłębił realizm przedstawionej akcji dramatu. Najsłynniejsze dzieła tego tragika to z pewnością: „Ifigenia”, „Medea", „Tedra”, „Elektra”. Tragik ten wprowadził do dramatu - co było również nowością - sporo nowych postaci kobiecych.

Twórcą komedii był Arystofanes. (C) Copyright 2010-2014. Starożytność - informacje o starożytności.